Całodobowo
33 814 62 21
33 19288
Niebieska Linia
33 811 99 00

poikbielsko@interia.pl

Bielsko-Biała
ul. Piękna 2

Pracownicy

W strukturze zatrudnienia Ośrodka wyróżnia się pracowników obsługi administracyjnej i pracowników sekcji interwencyjno-terapeutycznej. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Małgorzata Malinowska.

W grupie interwencyjnej znajdują się psycholodzy, pedagodzy, pracownik socjalny.

W ośrodku zatrudnieni są także radcy prawni, którzy pełnią dyżur kilka razy w tygodniu.

Dyżur w Ośrodku pełnią funkcjonariusze Policji w Bielsku-Białej oraz Policyjnej Izby Dziecka.

W Ośrodku funkcjonuje Telefon dla osób doznających przemocy "Niebieska Linia"
Tel: 33 811 99 00

Wszyscy pracownicy korzystają z systematycznej superwizji.