Całodobowo
33 814 62 21
33 19288
Niebieska Linia
33 811 99 00

poikbielsko@interia.pl

Bielsko-Biała
ul. Piękna 2

Interwencja Kryzysowa

Kryzys jest rozumiany jako przejściowy stan nierównowagi wewnętrznej, powodujący poczucie utraty możliwości radzenia sobie z zaistniałą trudną sytuacją, wywołany przez krytyczne wydarzenie /wydarzenia/ życiowe, wymagający istotnych zmian i rozstrzygnięć, ograniczony w czasie. Stwarza to zagrożenie poważnymi zmianami dysfunkcjonalnymi w sferach: afektywnej, poznawczej i behawioralnej jednostki.

Jeżeli zamiast rozwiązywać kryzys osoba go doświadczająca wycofa się lub zastosuje nieskuteczne sposoby jego przezwyciężania, kryzys przyjmuje postać chroniczną, którą cechuje:

 • nieumiejętność radzenia sobie,

 • bierność,

 • bezradność,

 • brak motywacji do zmian,

 • skłonność do wycofywania się pomimo pozornej współpracy,

 • rezygnacja z odpowiedzialności,

 • pogorszenie relacji społecznych i osobistego dobrostanu.

Szybka, specjalistyczna interwencja pozwala zapobiec poważnym konsekwencjom, zarówno w wymiarze indywidualnym (samobójstwo, depresja, PTSD), jak i społecznym (dezintegracja rodziny, konieczność długotrwałej kosztownej pomocy w ramach zintegrowanych oddziaływań psychosocjalnych, itp.).

Celem interwencji kryzysowej, rozumianej jako metody systemowego, interdyscyplinarnego, wielowątkowego oddziaływania na osobę w kryzysie, jest dostarczenie wszechstronnego wsparcia i wielostronnej pomocy:

 • psychologicznej,

 • materialno-bytowej,

 • prawnej,

 • społecznej,

 • medycznej,

 • informacyjnej i innej.

Charakterystyczne dla interwencji kryzysowej jest:

 • udzielanie pomocy jak najszybciej po wydarzeniu kryzysowym,

 • intensywność kontaktów,

 • elastyczność oddziaływań,

 • mobilizowanie naturalnego systemu wsparcia,

 • kompleksowa odpowiedź na potrzeby osoby w kryzysie.