Całodobowo
33 814 62 21
33 19288
Niebieska Linia
33 811 99 00

poikbielsko@interia.pl

Bielsko-Biała
ul. Piękna 2

Inne placówki

 • Urząd Miejski
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Plac Ratuszowy 1
  tel. 33 497 14 97; 33 497 14 98
  www.um.bielsko.pl

Pomoc społeczna

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11
  tel. 33 499 56 00
  www.mops.bip.wizja.net

 • Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa"
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja 8
  tel. 33 812 55 54

 • Hospicjum. Dom Pomocy Społecznej
  43-300 Bielsko-Biała, al. Armii Krajowej 181
  tel. 33 814 71 45

 • Środowiskowe Centrum Pomocy
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 9
  tel. 33 498 88 96

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
  tel. 33 813 63 13

 • Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 15
  tel. 33 497 91 27

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 34
  tel. 33 822 04 29

 • Zespół Poradnictwa Specjalistycznego
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Plac Opatrzności Bożej 18
  tel. 33 499 89 40

 • Centrum - Środowiskowy Dom Samopomocy
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Jana III Sobieskiego 158
  tel. 33 812 65 06

 • Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 55c
  tel. 33 814 88 66; 33 810 12 55

 • Diecezjalna Poradnia Rodzinna
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7
  tel. 33 819 06 19; 33 819 12 04

Zdrowie psychiczne

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 83
  tel. 33 828 40 74, 33 828 40 75

 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
  tel. 33 811 64 11

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102
  tel. 33 814 91 96

Ośrodki specjalistyczne

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (dla dzieci upośledzonych umysłowo)
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Filarowa 52
  tel. 33 821 98 38; internat: 33 810 05 34

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Starobielska 9
  tel. 33 812 54 62

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 20
  tel. 33 816 39 93

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
  Ośrodek Terapii i Psychoedukacji

  43-300 Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 4
  tel. 33 812 50 78; 33 811 12 53

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
  Ośrodek Terapii i Psychoedukacji

  43-318 Bielsko-Biała, ul. Górska 94
  tel. 33 814 07 06; 33 829 34 58

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
  Poradnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem

  43-300 Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 45
  tel. 33 812 57 69

 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  Filia w Bielsku-Białej:

  ul. Piastowska 44
  tel. 33 811 82 47

Bezdomność

 • Dom dla Bezdomnych (i noclegownia dla kobiet)
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Stefanki 7
  tel. 33 498 74 09

 • Noclegownia dla mężczyzn
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 2a
  tel. 33 498 74 17

 • Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta (posiłki)
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 16
  tel. 33 812 55 73

 • Bank Chleba
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 10
  tel. 33 815 76 32

 • Jadłodajnia Miejska
  43-300 Bielsko-Biała, ul. Milusińskich 6
  tel. 33 499 19 34
  (pn.-pt. 11.00 - 14.00; 200 posiłków)

 • Dom Opieki "Samarytanin"
  pod Zarządem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
  43-316 Bielsko-Biała, ul. Bednarska 10
  tel. 33 814 21 92; 33 814 09 56; 33 821 37 94; 33 811 81 86

 • Diecezjalny Dom Matki i Dziecka
  43-300 Bielsko-Biała, ul. ks. Brzóski 3a
  tel. 33 845 95 75

 • Śląska Fundacja ETOH - Błękitny Krzyż
  43-384 Jaworze, ul. Dzwonkowa 138
  tel. 33 817 28 38
  www.bk-europe.pl

 • Bezpłatny numer śląskiej infolini dla osób bezdomnych
  tel. 0 800 100 022